Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/42/d682051399/htdocs/clickandbuilds/NO_clickandbuilds/Produccion/SalaAdvocats/wp-includes/media.php on line 1206
obligaciones fiscales y contables

OBLIGACIONS FISCALS I COMPTABLES DELS PROFESSIONALS AUTÒNOMS


27 de març de 2018 – Dret Fiscal- obligacions fiscals i comptables.

 

Coneixes les obligacions fiscals i comptables dels autònoms?

Vols exercir una activitat per compte propi?

Què necessites saber previ a iniciar aquesta activitat?

 

El professional autònom, previ a l’inici de la seva activitat, ha de donar-se d’alta en l’Agència Tributària presentant la declaració censal (model 036 o 037), en la qual notificarà les seves dades personals, l’activitat a la qual es vol dedicar, la ubicació del negoci i els impostos que l’afecten. Recordar que cada vegada que hi hagi una variació dels mateixos serà necessari comunicar-ho mitjançant els models citats.

Simultàniament, és a dir, el mateix dia, a més de l’alta en Hisenda també s’haurà de donar d’alta en la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) com a treballador autònom.

En aquest sentit, i després de la finalització de cada trimestre (cada 3 mesos) i de cada any natural, l’autònom haurà de realitzar la presentació de diversos impostos, tals com:

  1. Declaració trimestral de l’Impost sobre el valor afegit (IVA- modelo 303) i declaració anual (model 390).
  2. Declaració trimestral de pagament fraccionat de l’impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF-modelo 130) i declaració anual (100) de l’I.R.P.F.
  3. Declaració trimestral de retencions i ingressos a compte de l’IRPF en cas d’haver-les efectuat, en cas de tenir a treballadors contractats, subcontractar a altres professionals autònoms o en cas de tenir algun local o oficina la factura de la qual inclogui retenció (model 111 i model 115) i declaració anual dels mateixos (model 190 i 180).
  4. Declaració anual d’operacions amb tercers, conjunt d’operacions amb clients o proveïdors que superin els 3.006 euros i no tinguin retenció (model 347).
  5. Operacions intracomunitàries (model 349).

És important destacar que en el cas de tenir problemes de liquiditat es pot procedir a ajornar el pagament del deute contret amb l’Agència tributària per IVA però no per pagaments a compte de l’IRPF.

A més, els autònoms hauran de portar un registre comptable de tots els ingressos (factures emeses) i despeses (factures rebudes). Respecte a les despeses, perquè puguin ser deduïbles, han d’estar afectes a l’activitat. Han de produir-se a causa del desenvolupament de l’activitat que es realitza per compte propi. Dit això, s’hauran de comptabilitzar les despeses en tres llibres de registre diferents:

1) llibre de registre de factures rebudes.

2) llibre de registre de béns d’inversió.

3) llibre de registre de despeses (quan no s’obté factura però si un comprovant o tiquet).

Des de SALA ADVOCATS recordem que el pròxim dia 20 d’abril de 2018 finalitza el termini per a la presentació dels impostos corresponents al primer trimestre de l’exercici 2018 de tots els professionals autònoms.

 

Necessites ajuda per a la presentació dels teus impostos?
Vols ser un professional autònom però no fas el pas?

Comparteix amb nosaltres la teva experiència.

 

Si necessites assessorament o ajuda, pots contactar amb Sala Advocats

T’ajudarem!

www.salaadvocats.cominfo@salaadvocats.com – 93.760.84.21

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.