Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/42/d682051399/htdocs/clickandbuilds/NO_clickandbuilds/Produccion/SalaAdvocats/wp-includes/media.php on line 1206
renta 2017

NOVETATS PER A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2017


03 d’abril de 2018 – Dret Fiscal- Renta 2017.

 

Tens obligació de presentar la declaració de la renda 2017?

Coneixes les novetats?

 

Renta 2017: Tots aquells contribuents que hagin obtingut uns rendiments íntegres majors a 22.000 euros anuals procedents d’un sol pagador, o aquells que hagin obtingut rendiments íntegres superiors a 12.000 euros en cas que procedeixin de més d’un pagador hauran de presentar la declaració de la renda 2017 (Model 100).

D’entre totes les novetats per a la renda 2017, aquí esmentem algunes de les principals:

  1. Aplicació mòbil (App): Es podrà descarregar una aplicació mòbil on es podran consultar les dades fiscals. També es podrà presentar la renda 2017 (contribuents que tinguin una declaració més simplificada) d’una forma més senzilla.
  2. No enviament de l’esborrany: L’Agència Tributària ha limitat aquest servei pel que únicament procedirà a enviar les dades fiscals i referències. No obstant això, ha impulsat una nova eina “li cridem” d’assistència telefònica per la qual es posarà en contacte amb el contribuent en data i hora que sol·liciti.
  3. Bons de fidelització de Banc Santander: Els guanys patrimonials generats com a conseqüència de l’emissió dels bons de fidelització del Banc Santander lliurats als afectats pel Banc Popular, permeten compensar les pèrdues patrimonials sofertes als mateixos.
  4. Despeses de formació: S’amplien els supòsits en els quals no tindran la consideració de retribucions en espècie els estudis. Entre ells els disposats per institucions, empreses o ocupadors i finançats directa o indirectament per ells per a la capacitació o reciclatge personal, quan siguin exigits pel desenvolupament de la seva activitat o lloc de treball.
  5. Mínim familiar per descendents: S’afegeix un nou supòsit que dóna dret al mínim per descendents. En el cas d’aquells contribuents que tinguin sota la seva tutela o acolliment a menors de tres anys o tinguin atribuïda per resolució judicial la seva guarda i custòdia.
  6. La devolució de la clàusula sòl no tributa: En el cas que aquests interessos de la clàusula sòl que ens retornen no haguessin estat deduïts per adquisició d’habitatge habitual en els exercicis anteriors, els mateixos no han de tributar. En el cas d’haver estat deduïts per adquisició d’habitatge habitual s’haurà de resentar una declaració complementàriadels exercicis en els quals ens els vam deduir. Aquesta regularització no es donarà en el cas que el banc destini l’import que retorna a minorar el principal de la hipoteca.

Des de SALA ADVOCATS els recordem que la campanya de la renda 2017 s’obrirà oficialment el dia 4 d’abril de 2018 i finalitzarà el 27 de juny de 2018 (amb domiciliació bancària) o el dia 2 de juliol de 2018 (sense domiciliació bancària).

 

Necessites que t’ajudem a realitzar i presentar la teva declaració de la renda 2017? Has tingut problemes en alguns exercicis amb Hisenda?

Comparteix amb nosaltres la teva experiència.

 

Si necessites assessorament o ajuda, pots contactar amb Sala Advocats

T’ajudarem!

 

 www.salaadvocats.cominfo@salaadvocats.com – 93.760.84.

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.