gastos anulación vuelo

LES DESPESES D’ANUL•LACIÓ DE LES COMPANYIES AÈRIES TENEN CARÀCTER ABUSIU


25 d’abril de 2018 – Dret Aeri.

Sabies que les despeses d’anul·lació dels vols poden ser abusives?

La majoria de les companyies aèries introdueixen en les seves condicions generals de contractació una clàusula de despeses d’anul·lació del vol. És a dir, una clàusula que estableix que quan un passatger anul·li la seva reserva d’un vol de tarifa econòmica o no es presenti al seu embarcament, es meritarà una quantitat econòmica en concepte de despeses de tramitació sobre la quantia a retornar del cost del vol.

La Sentència en  l’assumpte C-290/16 dictada el 6 de juliol de 2017, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea estima que la clàusula relativa a les despeses de tramitació en cas d’anul·lació d’una reserva d’un vol o de no presentació, perjudica desproporcionadament als consumidors.

A més a més, la sentencia determina que les normes generals que protegeixen als consumidors davant de les clàusules abusives també s’apliquen als contractes de transport aeri.

Per altra banda, determina que les companyies aèries a l’hora de publicar les seves tarifes, han de precisar per separat i individualment els imports que deuen els clients pels impostos, taxes d’aeroport i altres cànons, recàrrecs i drets i, per tant, no poden incloure aquests conceptes, ni tan sols parcialment, en la tarifa sense desglossar-la.

És a dir, els recàrrecs per modificació o anul·lació del vol, els impostos, les taxes d’aeroport i els altres cànons, recàrrecs i drets que suposa el preu final del vol que ha de pagar-se han d’estar desglossats per conceptes diferenciats en el preu final.

Finalment, indicar que si les companyies aèries poguessin optar voluntàriament entre incloure o no per separat aquests impostos, cànons, recàrrecs i drets en la tarifa no s’aconseguiria l’objectiu d’informació i transparència dels preus, produint una situació d’inseguretat jurídica pels consumidors.

 En cas que vulgui consultar la sentència del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea (TJUE), cliqui aquí.

Necessites ajuda per reclamar les despeses d’anul·lació d’un vol? Has tingut problemes en la reclamació de les mateixes alguna vegada?

Comparteix amb nosaltres la teva experiència.

 

Si necessites assessorament o ajuda, pots contactar amb Sala Advocats

T’ajudarem!

www.salaadvocats.cominfo@salaadvocats.com – 93.760.84.21

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.