el fals autónom és ilícit

QUI ÉS UN TREBALLADOR FALS AUTÒNOM?


14 de setembre de 2018 – Dret Laboral. 

Els falsos autònoms són els treballadors que compleixen amb els requisits de: alienitat, voluntarietat, retribució i dins de l’àmbit d’organització d’un empresari.

 

El fals autònom és aquell treballador obligat a donar-se d’alta en el règim dels treballadors autònoms de la Tresoreria General de la Seguretat Social, malgrat treballar i realitzar una prestació de serveis per a una empresa de manera depenent, aliena, voluntària, sota l’organització empresarial i a canvi d’una retribució, és a dir, el treballador depèn completament de l’empresa en totes les seves vessants.

El fals autònom és una figura il·legal que actualment s’utilitza en molts sectors d’activitat per l’estalvi en els costos laborals que suposen a l’empresa.

Un treballador és considerat un fals autònom si la seva relació laboral es caracteritza per les notes citades anteriorment, és a dir, si es compleixen els requisits la relació entre les parts ha de ser considerada laboral i no mercantil (autònom).

Així doncs, el fals autònom es veu privat dels drets laborals i de Seguretat Social , així com dels drets de Prevenció de Riscos Laborals que li corresponen.

Ens podem trobar davant d’un supòsit de relació laboral encoberta (fals autònom) sempre que es compleixin les notes o indicis següents:

 

  • Alienitat respecte el benefici del servei prestat: L’atribució dels beneficis obtinguts dels clients són per a l’empresa (a diferència de la figura de l’autònom, que són per si mateix) i el treballador es limita a rebre una retribució pels serveis prestats.

 

  • Dependència o subordinació: Implica la submissió al poder d’organització i gestió de l’empresari. En primer lloc, a la potestat de l’empresa de donar instruccions al treballador sobre com realitzar els serveis requerits. En segon lloc, a la facultat de l’empresari per exercir poder disciplinari sobre el treballador en l’exercici de les seves funcions. Alguns exemples pràctics d’aquest requisit són: l’existència d’un horari, desenvolupar la feina en les instal·lacions de l’empresa, que es prestin serveis en exclusiva per a aquella empresa, continuïtat o estabilitat en el treball o que no pugui rebutjar treballs o encàrrecs sinó que s’imposen per part de l’empresa.

 

  • Retribució: El treballador percep una quantia concreta pel treball realitzat. Habitualment la retribució en aquests supòsits s’imposa per part de l’empresari de forma unilateral.

 

  • Utilització de medis o mitjans propis de producció: L’empresa és qui facilita al treballador les eines necessàries per a desenvolupar la seva activitat, com per exemple: ordinador, telèfon, màrqueting de l’empresa, etc.

 

Finalment indicar que no cal confondre el concepte de “fals autònom” amb el Treballador Autònom Econòmicament Depenent (TRADE).

El TRADE és un treballador autònom que treballa, única i exclusivament per a una empresa, o un mínim del 75% dels ingressos, però sense tenir dependència funcional d’aquesta. És a dir, el TRADE utilitza els seus propis mitjans de producció, assumeix els riscos de l’activitat i pot organitzar-se de forma autònoma el seu treball.

 

Què haig de fer si sóc un fals autònom?

 

Davant d’aquesta situació hem d’acudir a la jurisdicció social i interposar un procediment de reconeixement de dret perquè es reconegui judicialment la relació laboral amb totes les seves conseqüències legals.

En data 4 de desembre de 2014 el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va aclarir el concepte de “fals autònom”. Click aquí.

 

Comparteix amb nosaltres la teva experiència.

 

Si necessites assessorament o ajuda, pots contactar amb Sala Advocats.

T’ajudarem!

www.salaadvocats.cominfo@salaadvocats.com – 93.760.84.21

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.