Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/42/d682051399/htdocs/clickandbuilds/NO_clickandbuilds/Produccion/SalaAdvocats/wp-includes/media.php on line 1206
despido laboral

T’HAN ACOMIADAT ALGUNA VEGADA?


11 d’abril de 2018 – Dret Laboral- Acomiadament.

Saps quin és el termini per reclamar un acomiadament?

Quan es produeix un acomiadament laboral, amb independència de la naturalesa d’aquest, és a dir, si és un acomiadament objectiu, col·lectiu, disciplinari, etc. el Treballador, si no està d’acord amb el mateix, disposa d’un termini de 20 dies hàbils (no es computen dissabtes, diumenges i festius) per interposar demanda de reclamació per acomiadament, a comptar des de l’endemà de l’acomiadament, com així ho estableix l’article 103 de LRJS.

És important recordar que l’acomiadament ha de realitzar-se mitjançant el lliurament d’una carta d’acomiadament, encara que és vàlid l’acomiadament verbal, i, al moment del lliurament de la carta si el Treballador no està d’acord amb el motiu de l’acomiadament, no signar-la o signar-la amb “no conforme”. El fet de no signar conforme, o no signar la carta, no suposa que l’empresa no hagi d’abonar la indemnització o liquidació d’havers (quitança), sinó que deixa oberta la possibilitat d’interposar una demanda per discutir el fons legal de l’assumpte.

L’empresa, al moment de l’acomiadament, haurà de lliurar al Treballador la següent documentació:

  • Carta d’acomiadament: La mateixa haurà d’argumentar les raons de l’acomiadament, així com les formalitats d’aquest.
  • Certificat d’empresa: Per poder gaudir de la prestació per desocupació (atur), en el cas que correspongui.
  • Liquidació d’havers (quitança): Ha de lliurar-se de manera desglossada a fi que el treballador sàpiga a què correspon cada quantitat. En la quitança s’inclouen els dies de vacances pendents de gaudir, preavís de 15 dies (per al cas de l’acomiadament objectiu), la corresponent indemnització, entre altres conceptes pendents de liquidar per part de l’empresa.
  • Nòmina en curs: Ha de lliurar-se la nòmina corresponent als dies treballats del mes en curs al moment de l’acomiadament.
  • Justificants de transferència de la quantitat corresponent a la quitança, indemnització i nòmina.

Des de SALA ADVOCATS recomanem que en cas de dubte millor no signar la carta d’acomiadament sense abans haver-ho consultat amb un assessor legal i recordem que cap acomiadament és igual i s’ha d’analitzar al cas concret per a un millor assessorament legal laboral.

Necessites que tramitem el teu acomiadament?

 

Comparteix amb nosaltres la teva experiència.

 

Si necessites assessorament o ajuda, pots contactar amb Sala Advocats

T’ajudarem!

www.salaadvocats.cominfo@salaadvocats.com – 93.760.84.21

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.