ALTA COM AUTÒNOM SI GENERO POCS INGRESSOS, SI O NO?

ALTA COM AUTÒNOM SI GENERO POCS INGRESSOS, SI O NO?

26 de setembre de 2018 – Dret laboral. Sóc autònom i genero pocs ingressos, és obligatori donar-se d’alta? Aquesta és una qüestió a priori de fàcil resposta, és més, existeix la creença que si els ingressos no són elevats no és necessari donar-se d’alta en el RETA. No obstant això, segueix havent-hi divergències interpretatives entre els Tribunals i els organismes …

renta 2017

NOVETATS PER A LA DECLARACIÓ DE LA RENDA 2017

03 d’abril de 2018 – Dret Fiscal- Renta 2017.   Tens obligació de presentar la declaració de la renda 2017? Coneixes les novetats?   Renta 2017: Tots aquells contribuents que hagin obtingut uns rendiments íntegres majors a 22.000 euros anuals procedents d’un sol pagador, o aquells que hagin obtingut rendiments íntegres superiors a 12.000 euros en cas que procedeixin de …

obligaciones fiscales y contables

OBLIGACIONS FISCALS I COMPTABLES DELS PROFESSIONALS AUTÒNOMS

27 de març de 2018 – Dret Fiscal- obligacions fiscals i comptables.   Coneixes les obligacions fiscals i comptables dels autònoms? Vols exercir una activitat per compte propi? Què necessites saber previ a iniciar aquesta activitat?   El professional autònom, previ a l’inici de la seva activitat, ha de donar-se d’alta en l’Agència Tributària presentant la declaració censal (model 036 o …