Política de privacitat o avís legal

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, SALA ADVOCATS, S.L.P li informa que és titular del lloc web WWW.SALAADVOCATS.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, SALA ADVOCATS, S.L.P informa de les següents dades: el titular d’aquesta pàgina web és SALA ADVOCATS, S.L.P amb CIF B67032748 i domicili social en Calle Josefina Mascareñas, 13, Local 4, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona). L’adreça de correu electrònic de contacte amb l’empresa és info@salaadvocats.com

La utilització d’aquest lloc web està subjecta a les següents Condicions Generals d’Ús, per la qual cosa li preguem que les llegeixi atentament. El fet de continuar navegant per aquest lloc web o utilitzar els materials continguts en ell implica que vostè ha llegit i accepta, sense reserva alguna, aquestes Condicions, a més d’atribuir-li la condició d’Usuari del lloc web.

SALA ADVOCATS, S.L.P podrà modificar sense previ avís, total o parcialment, les presents Condicions Generals, per la qual cosa l’Usuari ha de llegir-les atentament en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el present lloc web.

Amb independència del que es disposa en les Condicions Generals, SALA ADVOCATS, S.L.P podrà donar per acabat, suspendre o interrompre, a qualsevol moment sense necessitat de preavís, l’accés als continguts del lloc web, sense possibilitat per part de l’usuari d’exigir indemnització alguna derivada d’aquesta extinció.

Aquest lloc web conté materials elaborats per SALA ADVOCATS, S.L.P amb finalitats merament informatives, sense que els continguts que posem a la disposició de l’Usuari impliquin cap tipus d’assessorament legal, relació de confiança o anàloga entre SALA ADVOCATS, S.L.P i l’usuari d’aquest lloc web.

Usuari i Règim de responsabilitats

La navegació, accés i ús pel lloc web de SALA ADVOCATS, S.L.P confereixen la condició d’usuari, per la qual accepten, des de la navegació per les pàgines de SALA ADVOCATS, S.L.P, totes les condicions d’ús aquí establertes sense perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas.

La pàgina web de SALA ADVOCATS, S.L.P proporciona gran diversitat d’informació, serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte del lloc web Aquesta responsabilitat s’estendrà a:

  • La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis estesos per SALA ADVOCATS, S.L.P per a l’accés a certs continguts o serveis oferts pel lloc web. També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb l’emplenament dels formularis esmentats.
  • L’ús de la informació, serveis i dades ofertes per SALA ADVOCATS, S.L.P contràriament al que es disposa per les presents condicions, la Llei, la moral, els bons costums i l’ordre públic, o que de qualsevol altra manera puguin suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament del lloc web.

Política d’enllaços i exempcions de responsabilitat

SALA ADVOCATS, S.L.P no es fa responsable del contingut de la pàgina web a la qual l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu lloc web i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitar cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa.

Així mateix, tampoc garantirà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a les quals es pugui accedir per mitjà dels enllaços.

Modificacions

SALA ADVOCATS, S.L.P es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes, sense avís previ, en el contingut del seu lloc web. Tant referent als continguts del lloc web, com en les condicions d’ús de les mateixes o en les condicions generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través del seu lloc web, de qualsevol forma admissible en dret i seran d’obligat compliment durant el temps en què es trobin publicades a la web i fins que no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

Reserva de cookies

SALA ADVOCATS, S.L.P es reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari pel seu website per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, SALA ADVOCATS, S.L.P informa que les cookies s’associen a l’usuari anònim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari.

Per a més informació consulti l’apartat relatiu a la nostre Política de Cookies.

Política de protecció de dades personals

Pel simple fet de visitar el lloc web de SALA ADVOCATS, S.L.P no queda registrat de forma automàtica cap dada de caràcter personal que identifiqui a un usuari. No obstant això, i de conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, SALA ADVOCATS, S.L.P informa als usuaris del seu lloc web que les dades personals recaptades per l’empresa mitjançant els formularis situats a la seva pàgina, seran introduïts en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de SALA ADVOCATS, S.L.P, amb la finalitat de poder facilitar, agilitar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts.

Així mateix, SALA ADVOCATS, S.L.P informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça SALA ADVOCATS, S.L.P, Calle Josefina Mascareñas, 13, Local 4, 08173 Sant Cugat del Vallés (Barcelona) o mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça info@salaadvocats.com

Mentre no ens comuniqui el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

Drets de propietat intel·lectual i industrial

Tots els continguts del lloc web, entenent per aquests a títol merament enunciatiu els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic, són propietat intel·lectual de SALA ADVOCATS, S.L.P, sense que puguin entendre’s cedits a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del lloc web.

Així mateix, les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de SALA ADVOCATS, S.L.P, sense que pugui entendre’s que l’accés al lloc web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Queden prohibides la reproducció o l’emmagatzematge temporal, excepte per l’ús privat, la transformació, distribució, comunicació pública, posada a la disposició del públic i en general qualsevol altra forma d’explotació, per qualsevol procediment, de tot o part dels continguts d’aquesta pàgina web, així com del seu disseny i la selecció i forma de presentació dels materials inclosos en la mateixa, excepte autorització expressa del seu titular.

Accions legals, legislació aplicable i jurisdicció

SALA ADVOCATS, S.L.P es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de la seva pàgina web i continguts o per l’incompliment de les presents condicions.

La relació entre l’Usuari i SALA ADVOCATS, S.L.P es regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’Usuari i SALA ADVOCATS, S.L.P, els jutjats o tribunals propis de la localitat de Rubí.