ALTA COM AUTÒNOM SI GENERO POCS INGRESSOS, SI O NO?

ALTA COM AUTÒNOM SI GENERO POCS INGRESSOS, SI O NO?


26 de setembre de 2018 – Dret laboral.

Sóc autònom i genero pocs ingressos, és obligatori donar-se d’alta?

Aquesta és una qüestió a priori de fàcil resposta, és més, existeix la creença que si els ingressos no són elevats no és necessari donar-se d’alta en el RETA. No obstant això, segueix havent-hi divergències interpretatives entre els Tribunals i els organismes de la Seguretat Social. Així doncs, passem a analitzar aquesta qüestió:

L’origen de la controvèrsia neix en l’ambigüitat de la redacció de la Llei del Treball Autònom, on entre d’altres requisits, estableix que és treballador autònom aquell que de forma habitual desenvolupa la seva activitat per compte propi.

On es fixa el límit per considerar que el treball realitzat és habitual? Vuit hores al dia? Dues tardes a la setmana?

Els tribunals delimitaven l’habitualitat en funció dels ingressos, fixant el límit en el Salari Mínim Interprofessional, fins que, finalment, l’any 2007 el Tribunal Suprem, en sentència de 20 de març  de 2017, va establir jurisprudència, asseverant que “la superació del llindar del salari mínim percebut en un any natural pot ser un indicador adequat d’habitualitat”.

Malgrat tot, la Seguretat Social i l’Agència Tributària s’han manifestat en diverses ocasions recordant que és obligatori per a tots els autònoms donar-se d’alta al RETA, amb independència dels seus ingressos. Cosa lògica des del seu punt de vista, ja que en cas contrari, estaries engrandint la llista de l’economia submergida, amb les conseqüències que pot implicar tant a nivell retributiu (menor recaptació per a l’Estat) com personal (incórrer en sancions administratives i, fins i tot, responsabilitat penal).

Per tant, en aquest context hem d’entendre com a habitualitat aquella activitat econòmica que, independentment dels ingressos que generi, es desenvolupa amb certa freqüència o regularitat.

No obstant, l’anterior la disposició addicional quarta de la Llei 6/2017, de Reformes Urgents del Treball Autònom, estableix que es procedirà a la determinació dels diferents elements que condicionen el concepte d’habitualitat a efectes de la incorporació al règim del RETA. Així doncs, restem a l’espera de que per fi, s’estableixi un criteri clar i uniforme.

 

Comparteix amb nosaltres la teva experiència.

 

Si necessites assessorament o ajuda, pots contactar amb Sala Advocats.

T’ajudarem!

www.salaadvocats.com – info@salaadvocats.com – 93.760.84.21

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.