Especialistes en Dret Laboral i de la Seguretat Social

Quan parlem de Dret Laboral ens estem referint a qualsevol aspecte jurídic derivat de la relació entre les empreses i els seus treballadors.

Es tracta d’una especialitat del Dret molt dinàmica que evoluciona constantment, ja que va totalment relacionada amb la realitat i la política social de cada moment, i tracta temes molt delicats i complexes com per exemple els acomiadaments, les modificacions de contractes, els accidents laborals, els ERE, ….. Les possibilitats són moltes i molt diverses.

 

Ja siguis empresa, autònom o particular, identifiques alguna situació en la que necessitaries el nostre assessorament o defensa?


No és una tasca senzilla només de gestió. Per això, des de Sala Advocats podem donar suport a tot el que pot necessitar un departament de RRHH però sempre d’acord amb la legalitat vigent i requeriments actualitzats, ajudant així a que l’empresa es pugui centrar en el seu creixement sabent que té correctament tractada la gestió amb els seus treballadors.
Estan a l’ordre del dia; i en qualsevol moment et pot tocar a tu. Però no et preocupis, nosaltres et podem assessorar i donar suport en la preparació de tota la informació que es requereixi, així com acompanyar-te en tot el procés. Perquè una inspecció només sigui un tràmit, no una preocupació.
Auditoria i consultoria Laboral i de la Seguretat Social. Nosaltres la portem a terme per que tinguis constància que la teva empresa actua correctament des del punt de vista laboral. La llei no obliga, però és més que recomanable. Podem informar-te dels avantatges que et pot proporcionar comptar amb una correcte Auditoria Laboral de la teva empresa. T’assessorarem i pautarem tot el procés de Due Diligence Laboral i realitzarem l’informe final d’auditoria amb la valoració i millors consells jurídics-laborals per l’eficaç gestió de la teva empresa.
Avui en dia totes les empreses tenen obligació de disposar d’un protocol preventiu en matèria d’assetjament laboral “mobbing” i assetjament per raó de sexe. SALA ADVOCATS et pot ajudar analitzar i realitzar qualsevol protocol que ajudi a mantenir la pau social dels treballadors i complir les obligacions legals establertes.
En cas de venda d’una empresa d’una unitat productiva els treballadors i les empreses tenen drets i obligacions, cal disposar de la informació necessària i del procediment a seguir amb el fi de garantir la seguretat jurídica corresponent en aquestes situacions.
Important aspecte a tenir en compte per a tots aquells empleats que formen part d’una empresa. La llei així ho determina, però també és cert que és important promoure la millora en la seguretat de tots els treballadors aplicant mesures adients segons les activitats que cadascú ha de dur a terme. Amb la seguretat no es juga.
Precisament, relacionat amb el punt anterior, cal posar totes les mesures que calgui per evitar que es produeixin accidents en l’àmbit laboral, però si, inevitablement, es produeixen, cal tenir les cobertures necessàries que garanteixin el correcte tractament i les prestacions que corresponguin en cada cas.
Assessorament i assistència lletrada en els tràmits administratius d’una empresa quan ha d’acomiadar algú, així com en el procés judicial que es requereix en una situació d’acomiadament, ja sigui individual o col·lectiu. Tanmateix, contempla altres incidències com per exemple incompliments formals en el procediment d’acomiadament o la reclamació de la quitança (“finiquito”), entre d’altres.
Malauradament estem molt familiaritzats amb aquest tipus de situació que s’han repetit en moltes ocasions especialment en els darrers anys. Quan una empresa es veu incapaç de seguir endavant planteja el tancament de la mateixa i valora les diferents eines legals que té al seu abast. Podem estar parlant de concurs de creditors, insolvència empresarial, expedient de regulació d’ocupació,… i altres fórmules equivalents.
Quan en una empresa es planteja una regularització que pugui suposar una modificació substancial de les condicions laborals, com per exemple un expedient de mobilitat, canvi de la jornada de treball, classificació del personal, modificació salarial…és important comptar amb un bon assessorament, per ambdues parts, i garantir que no es produeixin incidències en els límits i procediment que permet la llei que perjudiquin la correcta evolució d’aquest procés.
Acompanyem i assessorem en aquelles situacions on es sol·licita una reducció de jornada, ja sigui per conciliació de vida professional i personal o per guarda legal, per exemple, i donem suport en el procés que cal dur a terme garantint el correcte compliment dels aspectes legals que requereixen complir ambdues parts.
En circumstàncies on es qüestiona el compliment de la correcta retribució acordada, podem assessorar i donar suport en el procés de reclamació salarial i cotització a la Seguretat Social.
Quan ja s’acosta el moment de la possible jubilació cal anar-ho preparant per garantir que es produeixi amb les màximes garanties. Per aquest motiu, sovint recomanem fer un càlcul de la pensió per jubilació, valorar possibles alternatives per millorar el nostre futur com a pensionistes. Després d’una llarga vida laboral, val la pensa invertir per garantir una bona jubilació.
Ja sigui una incapacitat laboral transitòria, permanent o absoluta, segons les circumstàncies que afectin al treballador, caldrà procedir de forma curosa per poder assegurar una resolució satisfactòria. En aquest cas, és importantíssima la correcta gestió amb l’institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) així com els tribunals mèdics, que ens garanteixi un bon resultat.
Sabem de la importància d’un contracte laboral, però adquireix especial rellevància aquell contracte d’alta direcció que sol contemplar clàusules molt específiques. Cal tractar-ho amb un bon assessorament previ, per evitar que en un futur les condicions establertes puguin anar en detriment d’alguna de les parts.
És una de les gestions més complexes, doncs com a col·lectiu, són moltes veus i opinions les que cal escoltar i gestionar correctament. La negociació col·lectiva pot tractar des de convenis de sector i d’empresa, fins a resolució de conflictes col·lectius i vagues. Un bon assessorament facilita l’evolució de les negociacions.
Oferim el servei de defensa amb assistència lletrada especialitzada en aquells processos que requereixen ser tractats pels canals judicials. Sala Advocats compte amb professionals que poden oferir la millor defensa pel nostre client.

Ja siguis empresa, autònom o persona particular, si et sents identificat amb alguna d’aquestes situacions i necessites assessorament, pots posar-te en contacte amb nosaltres.
I si no t’identifiques amb cap d’aquestes situacions, però necessites assessorament amb alguna altra qüestió, pots consultar-nos sense compromís.
No et preocupis més. Nosaltres ens ocuparem.